Stramare vårdval när S i region Stockholm lämnar in skuggbudget

Aida Hadzialic. (S)-
Aida Hadzialic (S) menar att Region Stockholm har de bästa förutsättningarna för god ekonomi och god vård.
Vårdvalen är för många och för dyra, anser Socialdemokraterna, som i sitt budgetförslag vill strama upp vårdvalsmarknaden.

I dag tisdag fastställer Region Stockholms styrelse den blågröna budgeten, som omfattar 108 miljarder kronor.

Samtidigt lämnar Socialdemokraterna in sitt budgetförslag.

– Det behövs en ny riktning för Region Stockholm. Vi har landets bästa ekonomiska förutsättningar, den bästa skattekraften, ändå misslyckas man med att leverera sjukvård och välfärd, säger oppositionsrådet Aida Hadzialic (S).

Stram budget men ingen höjd skatt i Region Stockholm

Den stora boven i dramat är enligt henne vårdvalet, systemet med en fri marknad för vårdaktörer att etablera sig på, och där regionen sedan betalar utifrån den vård de utför.

För många vårdval

I dag finns ett 40-tal vårdvalsområden med hundratals mottagningar, från allergimottagningar till örondoktorer, runt om i länet.

Enligt Socialdemokraternas beräkningar kostar de cirka två miljarder mer än om vården bedrivits enligt vanliga avtal.

– Stockholm har extremt många vårdval, många fler än andra borgerligt styrda regioner. De är för många, och har inneburit en enorm kostnadsökning, säger Hadzialic.

Aida Hadzialic (S) föreslås som nytt oppositionsråd i Region Stockholm.

Aida Hadzialic (S).

Får loss pengar till sjukhusen

Hon vill inte peka ut vilka vårdval som i så fall skulle ryka, utan säger att Socialdemokraterna tycker att privata och idéburna vårdgivare ger mångfald och kvalitet, men att vårdvalsmarknaden måste regleras bättre.

Pengarna ska i stället gå till akutsjukhusen, som dras både med stora underskott, köer på akutmottagningarna och stängda vårdplatser.

Sjukhusen går redan back – nu ska mer sparas: ”Rena svältkuren”

De vill även plussa på i budgeten för förlossningsvården och primärvården (vårdcentralerna).

Inhyrd personal kostar

Kostnaderna för hyrpersonal måste bantas kraftigt menar de, och vill att de minskar med 115 miljoner kronor. Första halvåret 2019 uppgick regionens hyrkostnad till närmare 400 miljoner, 100 miljoner mer än samma period 2018.

Men om det inte finns personal att tillgå?

– Vi har en tydlig viljeriktning. Vi vill ha ordentliga anställningsförhållanden och villkor. Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs, men det vi hör är att det är stressigt och att de går på knäna.

Region Stockholms budget fastställs i fullmäktige i november.