Så ska fixartjänsten förbättras

Vissa vardagssysslor kan vara förenade med fara för äldre.
Fixartjänsten hjälper dig över 75 och nu föreslås förändringar som ska förbättra tjänsten.

Stockholm stads fixartjänst erbjuder hjälp med vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer. Syftet med tjänsten är att förebygga olyckor. Saker som du kan få hjälp med är bland annat tunga lyft och byta glödlampor.

”Jag är en vaktmästare för alla pensionärer i Järfälla kommun”

Nu har äldrenämnden föreslagit ändringar i tjänsten för att tjänsten ska se likadan ut i hela Stockholm.

– Det ska inte vara beroende av vilken stadsdel man bor i, utan de ska fungera lika i hela Stockholm, säger Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Bland annat föreslår man ett legitimationskrav för den som utför tjänsten

– Det är jätteviktigt för tryggheten för de äldre, med tanke på de många fall av bedrägeribrott, säger Erik Slottner.

Sänkt åldersgräns

Man kommer även ta fram en gemensam informationsbroschyr och checklista, samt sänka åldersgränsen från 75 till 68 år.

– Dels för att kunna nå fler, men det finns en del stadsdelar där de redan erbjuder tjänsten till personer under 75. Även i den ålderskategorin finns det som löper stor risk med fallskador och därför kan det vara motiverat att sänka åldersgränsen till 68, säger Erik Slottner.

Men det är inte allt fixarna kan hjälpa dig med. Bland annat kan du inte få hjälp med trädgårdsskötsel, fönsterputsning, arbete som kräver någon form av behörighet eller personlig omvårdnad.

Fixartjänsten är gratis och du kan få hjälp i högst 6 timmar per år och hushåll. Även du som har hemtjänst kan få hjälp av fixartjänsten.

Ärendet beräknas tas upp i kommunfullmäktige under våren.

Fakta

Så ska fixartjänsten förbättras

Sänkt åldersgräns för fixartjänster till förslagsvis 68 år som lag om vissa kommunala befogenheter medger.

Stadsgemensam informationsbroschyr om fixartjänsten (där det framgår att fixaren ska legitimera sig vid hembesök).

Stadsgemensam checklista för säkerhetsgenomgång av bostaden, inklusive brandförebyggande åtgärder.

Stadsgemensam mall för statistikuppgifter över fixarens utförda arbete.

Källa: Äldrenämnden