Hon förslås ta över som skolborgarråd i Stockholms stad

Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Isabel Smedberg-Palmqvist (L) förslås ta över den tunga posten som skolborgarråd i Stockholm efter Lotta Edholm.
Detta föreslår Liberalerna.

Lotta Edholm ska sluta som skolborgarråd i Stockholm samt som Liberalernas gruppledare i Stockholms stad.

Tidigare stod det klart att Jan Jönsson (L), socialborgarråd, tar över som gruppledare.

Nu föreslår Liberalernas valberedning att Isabel Smedberg-Palmqvist tar över som skolborgarråd. Liberalerna tar beslut den 19 februari och sedan måste hon godkännas av hela fullmäktige den 2 mars.

Bakgrund

Isabel Smedberg-Palmqvist

Isabel Smedberg-Palmqvist är kommunfullmäktigeledamot i Stockholm och är inne på sin tredje mandatperiod. Hon har under flera mandatperioder tidigare varit gruppledare i Bromma stadsdelsnämnd.

2014-2018 var Isabel gruppledare i socialnämnden och sedan valet 2018 är hon Liberalernas gruppledare i exploateringsnämnden. Isabel är också andre vice gruppledare i fullmäktigegruppen.

Isabel arbetar för närvarande med bland annat ledarutveckling och utbildningar på Liberalernas riksorganisation. Hon är jurist och har lång erfarenhet från arbete även utanför politiken.

Isabel är 53 år, gift och bor i Bromma.

Källa: Liberalerna