Flykten från stan fortsätter – allt fler väntas lämna länet

Flytt. Stockholms län. Befolkning.
Trots att stockholmarna flyr länet kommer folkmängden fortsätta att öka.
Stockholmarna som lämnar länet är fler än lantisarna som flyttar hit. 
Om prognoserna stämmer kommer fler stockholmare fly länet under de kommande tio åren.

Drömmen om storstan lever vidare – i alla fall bland de som har växt upp utanför länets gränser.

Det är en trend som under de senaste två åren gett sig tillkänna i befolkningsstatistiken. Under 2018 och 2019 flyttade närmare 87 800 personer, ungefär lika många som befolkningen i Haninge, till Stockholm län.

Annat lockar stockholmarna

Stockholmarna själva verkar däremot inte lika förtjusta i storstadslivet. Under samma period lämnade nästan 86 000 personer, ungefär dubbelt så många som bor i Vallentuna, huvudstadslänet.

Varför finns så klart inget enkelt svar på. Men många verkar ha tröttnat på timmar i bilkö och dyra bostadspriser.

– Befolkningssiffrorna svänger fram och tillbaka hela tiden. Men allt hänger samman med hur många som föds och när de når åldern då man flyttar. De flesta stockholmarna flyttar vid 25-årsåldern, säger handläggaren Ulla Moberg.


Flyttströmmarna till och från länet de kommande tio åren

Den blå linjen visar antalet som kommer att lämna Stockholms län för ett annat i Sverige. Den röda linjen visar antalet personer som flyttar hit från ett annat län.

 

Loading...

Loading…

Källa: Demografirapporten, Region Stockholm


Det visar spåkulan

Trots att de som flyttat från Stockholms län varit fler än de som flyttat hit under de senaste två åren är Region Stockholm, som tagit fram siffrorna, försiktiga med att prata om någon bestående trend. Statistiken, eller kanske snarare lantisarnas dröm om ett liv i huvudstaden, kan förändras snabbt.

Under de kommande fem åren spår Region Stockholm att stockholmarna som stannar inom länets gränser kommer att vara fler än de som flyttar hit.

När regionens statistiker kollar djupare ner i spåkulan väntas trenden ändras igen – folk från övriga landet som flyttar hit verkar bli fler än stockholmarna som lämnar år 2028.

Flykten från Stockholm

Har stockholmarna tröttnat på sin stad? Bild: Mitt i

Folkmängden fortsätter att öka

Oavsett om stockholmarna flyr huvudstaden eller inte kommer folkmängden i länet ändå att fortsätta öka enligt Region Stockholms rapport. År 2028 kommer det att bo 2 678 900 personer i länet vilket är 334 800 fler än år 2018.

Flyttströmmarna beräknas stå för 51 procent av befolkningsökningen år 2028. Resterande 49 procent står antalet födda barn för.