”M lägger pengar på hög – trots goda tider”

Lara Badison SSU
Lara Badinson, Internationell ledare, SSU Stockholm
Alliansen i landstinget tar de pengar som skulle gått till underhåll och i stället lagt de på hög, menar debattören.

Kommentar till artikeln:

Så ska SL spendera sitt överskott

Enligt artikelns prognos väntas SL göra ett överskott på 400 miljoner kronor vilket är långt över resultatkravet på 250 miljoner.

Stockholms läns landsting styrs sedan tre mandatperioder av Alliansen, och den senaste även med stöttning av Sverigedemokraterna. Det som skett är att de pengar som budgeterats till underhåll och ersättning för trafikoperatörer istället lagts på hög, vilket så klart påverkat kvaliteten.

När trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons fick frågan om varför man väljer att, trots positiva budgetresultat, inte sänka priset på biljetter för de hundratusentals Stockholmare som är beroende av kollektivtrafiken svarar han att: “Vi måste möta framtiden.” Samtidigt menar landstingets revisorer att de åtgärder som Alliansen och Sverigedemokraterna vidtagit ger plussiffror på kort sikt men ingenting pekar på att det stärker Stockholms Länstrafiks långsiktiga ekonomi.

I dessa lägen blir det tydligt vilka skillnader olika styrning kan ge. I valet mellan en snabb utbyggnad av tunnelbanan med överkomliga priser väljer Alliansen och Sverigedemokraterna hellre överskott. Att inte satsa på utbyggnad av linjetrafik och därmed förvägra dem som inte har råd att bo i stan värdiga transportmedel är ännu ett sätt att cementera den ökade ojämlikhet vi sett i SLL under borgerligt styre. Det är dags för ett maktskifte och nu när SL har goda ekonomiska förutsättningar finns goda förutsättningar att satsa! Vi som dagligen reser kollektivt har denna rekordvarma sommar blivit varse hur många bussar och tåg som saknar fungerande luftkonditionering. SL lägger mindre än budgeterat på underhåll, både planerat och akut.

Satsa istället på att installera och reparera våra bussar och tåg. Stockholmare ska kunna förlita sig på kollektivtrafik och de som arbetar i kollektivtrafiken förtjänar en dräglig arbetsmiljö.

Rörelsefriheten i staden är en fråga om demokrati och jämlikhet; något vi socialdemokrater vägrar tumma på. En förstärkt ersättningstrafik är ett måste om och när ombyggnationer och reparationer sker. Vi behöver bygga om och bygga till, men ersättningstrafiken lever inte upp till en värdig standard. I omröstning kring ersättningstrafik i nivå med ordinarie sommartrafik röstades Socialdemokraterna ner av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Billigare resor för barn och unga bör också prioriteras. Vi Socialdemokrater vill höja gränsen för barn som åker utan avgift från 7 till 12 år och sänka priset på fritidskortet samt erbjuda möjligheten att köpa det månadsvis. Socialdemokraterna vill möjliggöra för fler barnfamiljer att kunna röra sig och tillgängliggöra staden för alla.

Som socialdemokrat förstår jag vikten av att hålla ordning i finanser och att fatta tuffa beslut i tuffa tider, men att strama åt i goda tider utan någon vidare eftertanke kring hur det drabbar vanligt folk är inte bara världsfrånvänt, det är oacceptabelt. Satsa på mer för fler. Vägen framåt bör vara för alla!

Lara Badinson, Internationell ledare, SSU Stockholm