”Vi satsar stora summor på skolan”

Skolan kollage med Jannice Rockstroh
Jannice Rockstroh (S) svarar på den tidigare insändaren.
"Jag är stolt över de steg vi nu tagit mot att stärka skolor, fritidshem och den centrala elevhälsan", skriver Jannice Rockstroh (S), i ett svar på insändaren "S löfte om skolan var en ren lögn".

Svar på insändaren ”S löfte om skolan var en ren lögn”:

Det stämmer att vi från Socialdemokraterna inför valet var tydliga med att det är slutsparat på våra skolor i kommunen.

Det nya styret valde därför att höja skatten. Hade vi inte gjort det hade enorma nedskärningar varit ett faktum.

Vi avskrev även ett underskott på grundskolorna på nära 20 miljoner, höjde skolpengen och tillförde 15 miljoner till 2019 och ytterligare 5 miljoner till 2020. Allt för att ge de bästa förutsättningarna för våra skolor, lärare och elever.

Skolpengen är skolornas enda intäkt. Så ser systemet ut och det är främst genom den vi politiker kan förändra, med nedskärningar eller satsningar.

Vi väljer satsningar före stora skattesänkningar

Vi väljer satsningar före stora skattesänkningar. Hur rektorn däremot väljer att organisera sin skola och forma sin organisation utefter skolpengen är upp till varje rektor.

Utöver ovanstående har vi satsat på den centrala elevhälsan och initierat en resursskola med behandling. Vi gör en kvalitetshöjning inom fritids och grundsärskola och utvecklar arbetet med särbegåvade barn.

Vi satsar på att NPF-säkra (tillgängliggöra) våra lärmiljöer och kompetensutveckla samtlig personal för att de ska kunna bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi gör även insatser för att stärka tryggheten och utvecklar elevers tillgång till böcker. Satsningar som inte varit möjliga med skattesänkningar.

Jag stolt över de steg vi nu tagit

Summa summarum är jag stolt över de steg vi nu tagit mot att stärka skolor, fritidshem och den centrala elevhälsan.

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet, satsar och prioriterar skolan i vår budget.

Hur det ser ut på Fornudden med tjänstefördelning utifrån skolans givna budget​, är en fråga som rektor helt äger enligt skollagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar. Jag besökte nyss Fornudden, men säger till nästa gång jag kommer dit om du vill ta en tid för någon fråga.

Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden