Märkligt beteende av cyklister på Skogsängsvägen

Cykel
Hur tänker ni cyklister, undrar insändarskribenten?
Varför cyklar ni på vägen när det finns en cykelbana på Skogsängsvägen, undrar insändarskribenten.

Jag är förbryllad över vissa cyklisters beteende.

Vi har fått en väldigt bred cykelbana på Skogsängsvägen. Den är så bred att bilar, bussar och lastbilar inte kan mötas på gatan utan besvär.

Innan cykelbanan kom till, cyklade man gärna på trottoaren och ”plingade” på gångtrafikanterna.

Nu när det finns en bred cykelbana, cyklar man ofta på gatan.

Kan någon förklara detta?

Gångtrafikanten