”Ingen valfrihet för de dementa”

Nej, Fredrik Sawesståhl, Tyresö Demensförening är inte felinformerad.

Vi vet att det ska byggas ett äldreboende i Tyresö centrum som ska drivas av kommunen.

Du skriver: ”En del av de boende kommer dock att flyttas till ett privat boende då det nya boendet är mindre än Björkbacken.”

Detta innebär att tre demensavdelningar med 36 boende ska flyttas till detta privata boende. Så för de dementa finns inget kommunalt boende och ingen valfrihet!

Myrna Widell


Tidigare inlägg i debatten: