Hyran borde ha sänkts i Plankan – inte höjts!

Plankan
Skiss på hur det nya huset är tänkt att se ut.
Hyran borde blir mindre, inte högre, tycker insändarskribenten.

Maskinbuller hela dagarna med resultat en skövlad park i Plankan. Värre blir det när två våningar byggs på befintliga hus och bygge på gården.

Själv tillhör jag dem som evakueras under 1–2 år, men jag känner medlidande med de hyresgäster som bor kvar i fastheten under denna tid.

Till min stora förvåning höjde Svenska Bostäder hyran från den 1 januari, när man i stället som kompensation borde sänka hyran för sina hyresgäster!

Arg hyresgäst