”Hur ska Tyresö bostäder se till 
att rökförbudet följs?”

rökare
Insändarskribenten efterlyser en handlingsplan för att få stopp på rökandet.
Besökare och boenden vädjar men trots rökförbundet fortsätter rökningen vid Alléplan, skriver insändarskribenten.

Hur tycker ni på Tyresö kommun och Tyresö bostäder att det går med rökförbudet?

Bor själv intill Alléplan och kan konstatera att där går det så där …

På måndag införs rökförbudet – Tyresöborna uppmanas ange rökare

De flesta som bedriver verksam­heter på Alléplan tycks röka, och/eller­ har anställd personal som röker. De fortsätter att bolma omedelbart intill sin entré, trots rökförbudet.

De verksamheter som har uteservering röker själva och struntar­ följaktligen i att se till att gästerna inte­ röker.

Omedelbart ovanför bor människor som hela tiden får in denna rök i sina bostäder. Varken Tyresö bostäder eller kommunen vidtar åtgärder trots flera vädjanden­ från besökare och boende.

Hur ser handlingsplanen ut?

Host host, f d Alléplankund

Nytt rökförbud väcker starka känslor – från båda sidor