Låt 875:an stanna
 vid Sidvallsvägen

Buss.
"Är det kanske bättre för miljön att boende i Västra Öringe ska ta bilen till en infartsparkering bara för att man inte kan åka i rusningstrafik?" frågar sig insändarskribenten, som fått nog av att buss 875 inte stannar på Sidvallsvägen.

När ska våra trafikplanerare och politiker ta sitt ansvar för busseländet på Sidvallsvägen? Om de tittade på en karta över hur många som de tvingar att gå långa sträckor eller ta bilen i stället för att låta buss 875 stanna vid Sidvallsvägen.

Vi är väldigt många som åker tidigt på morgonen innan förstadirektbussen till Gullmarsplan går. Nu har busshållplatsen Petterboda flyttat ytterligare längre österut så det är ännu längre att gå.

875 är den enda bussen som går morgon, dag och kvällstid. Tänker man att man ska vänta till direktbussen kommer har det hänt ett flertal gånger att den inte kommer och 875 åker bara förbi. Man kan inte hänvisa till att bussen
 stannar vid Bäverbäckens 
hållplats eftersom den inte har upplyst, plogad och halkbekämpad gångväg vintertid när man måste gå över golfbanan.

Dessutom har Sidvallsvägen en gångtunnel under den hårt trafikerade Tyresö­vägen. Tänk på våra barn som ska hem från skolan eller på dem med barnvagn och rullatorer.

Tar de ansvariga inte sitt förnuft till fånga kommer insändarna framöver säkert att innehålla beskrivningar av deras intelligensnivå och samhällsansvar. Är det kanske bättre för miljön att boende i Västra Öringe ska ta bilen till en infartsparkering bara för att man inte kan åka i rusningstrafik?

Västra Öringebo